Skupinske psihoterapije

Skupinske psihoterapije odražajo okolje, ki simulira družinsko in socialno okolje posameznikov.

Udeleženci prinašajo svoje vsebine v skupino in jih obravnavajo ob podpori psihoterapevta in članov skupine.

V varnem prostoru skupine vsak posameznik lahko konstruktivno raziskuje notranje in zunanje konflikte ter jih razrešuje ob prisotnosti strokovnjaka.

Skupinske psihoterapije ustvarjajo pogoje za predelavo starih vzorcev, ki nam ne služijo več in jih želimo spremeniti. 

V varnem prostoru skupine vsak posameznik lahko konstruktivno raziskuje notranje in zunanje konflikte ter jih razrešuje ob prisotnosti strokovnjaka.

Ključne prednosti skupinske psihoterapije so: 

  • podpora psihoterapevtske skupine,
  • sprejemanje,
  • razumevanje lastne težave (in drugih) ob podpori skupine in psihoterapevta,
  • izboljšanje komunikacijskih sposobnosti in
  • višja samozavest.

Namen skupinske psihoterapije je dati udeležencem občutek, da v določeni situaciji, položaju, razmišljanju in občutkih niso sami.

Cilj psihoterapije je omogočiti udeležencem prostor in čas za gradnjo odnosov ter raziskovanje vzrokov in posledic svojih izkušenj, s čimer spodbuja osebno rast in boljše obvladovanje stresnih situacij.

 

+1 234 56 78 123

+1 234 56 78 123