talking-to-refugee-4SBQMPM-1.jpg
cheerful-women-chatting-PA8KTYC2-1.jpg
thankful-patient-VGY8PEZ2-1.jpg
reassuring-refugee-VVWVLAF.jpg

Pogosta vprašanja o skupinskih psihoterapijah

Skupinska psihoterapija poteka v varnem in zaupnem okolju, kjer udeleženci s psihoterapevtskim pristopom obravnavamo različne teme. Na srečanjih se osredotočamo na izmenjavo izkušenj, čustev in misli med udeleženci ter raziskovanje vzorcev vedenja in odnosov.

Prednosti psihoterapevtske skupine so mnogovrstne, med njimi so podpora in empatija članov skupine, priložnost za raziskovanje in razumevanje lastnih čustev ter možnost učenja novih načinov obvladovanja težav.

Psihoterapevti skrbimo za vključitev individualnih procesov posameznikov v skupinsko delo z uporabo različnih psihoterapevtskih tehnik in pristopov. Pri tem upoštevamo individualne potrebe in cilje vsakega udeleženca, omogočamo izražanje in refleksijo osebnih izkušenj ter spodbujamo medsebojno podporo in razumevanje znotraj skupine.

V primeru konfliktov ali napetosti med člani skupine se psihoterapevti aktivno vključimo v reševanje teh situacij. Uporabljamo konstruktivne metode komunikacije in reševanja konfliktov ter spodbujamo spoštljivo in empatično komunikacijo med udeleženci. Poleg tega se osredotočamo na ozaveščanje vzorcev vedenja in odnosov, ki lahko prispevajo k nastanku konfliktov.

V skupinski psihoterapiji uporabljamo različne psihoterapevtske tehnike, kot so pogovorne tehnike, gibalne tehnike, meditacijo in druge tehnike. Te tehnike pomagajo pri izražanju in prepoznavanju čustev, ozaveščanju miselnih vzorcev, gradnji zaupanja in medsebojnem razumevanju. Vsaka tehnika je prilagojena potrebam skupine in posameznikov ter lahko prispeva k osebni rasti in dobrobiti udeležencev.

Na skupinskih psihoterapijah se osredotočamo na določene teme, ki so pomembne za udeležence. So pa srečanja (lahko) tudi bolj odprte narave in se sproti izbirajo teme, glede na samo počutje udeležencev. Pomembno na teh srečanjih je, da teme izhajajo iz potreb in želja udeležencev ter da se psihoterapevtsko delo prilagaja njihovim individualnim in skupnim ciljem. S tem se omogoči dinamičen psihoterapevtski proces, ki lahko obravnava širok spekter izzivov in doživetij.  

+1 234 56 78 123

+1 234 56 78 123